Павел Адамович Винник

Павел Адамович Винник род. 1880.19.01 с.Янострув  (Дубенка)Люблинская губерния?? Царство польское в составе РИ.

Работал в Холмском казначействе.

Жил село Бусьно.

1902 г. -брак с Теклей Никитичной Венцлавик-Цыганчук.

Сделан запрос в РВИА-2019. Отриц.

1918-1921-в РККА.

1921-1933? -служба в губфинотделе г.Пенза.

Упокоился 28.11.1936г. в г.Пенза, ул.Кирова, 53-6. Дочь и сын переехали в Москву в 1929г.

Запрос в Пензу?

Супруга-София  (Текля)

Дети:

Ольга 

Сергей

Леонтий

 

 

___________________________

Buśno Białopole chełmski Parafia greckokatolicka w Buśnie istniała od XVIII w. do 1863 r. Po 1875 r. – parafia prawosławna. Murowana, unicka cerkiew pw. Zaśnięcia NMP została zbudowana w 1795 r. Po przejęciu cerkwi przez Kościół Prawosławny dokonane zostały przekształcenia budowli, prowadzące do zatarcia pierwotnych cech stylowych. Świątynia została uszkodzona w czasie działań wojennych I wojny światowej (Wawryniuk. Leksykon miejscowości…). Po 1919 r. cerkiew została oddana katolikom – wówczas zmienione zostało zwieńczenie wież i przebudowano dach nad nawą. Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu: Dawna cerkiew – obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP wraz z wystrojem wnętrza i drzewostanem figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/389). Źródła lub bibliografia:  A. Wawryniuk. Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego. Chełm 2002, s.

Dubienka Dubienka chełmski Dubienka, położona była na trakcie handlowym prowadzącym z Wielkopolski przez Chełm do Kijowa, była wzmiankowana od 1472 r.. W 1588 r. uzyskała status miasta królewskiego. W XVI i XVII w. pełniła ważną funkcję, jako port rzeczny na Bugu, którym spławiano drewno i zboże. Podczas działań wojennych w okresie I wojny światowej, wg danych zebranych przez Biuro Statystyczne pod kierunkiem Wiercieńskiego – 149 budynków na 446 zarejestrowanych zostało zniszczonych. Źródła lub bibliografia:  WBP w Lublinie. Materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski wojenne w budynkach na obszarze 27 powiatów okupacji austro-węgierskiej zestawione przez Biuro Statystyczne G. K. R. pod kierunkiem Henryka Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps sygn. 1865.

РЕКЛАМА